ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Въведение

Добре дошли в Политиката за поверителност на Ексийдия“ ЕООД, част от компаниите на Методия Груп.

Методия уважава Вашата поверителност и се ангажира да защитава Вашите лични данни. Тази Политика за поверителност ще Ви информира за това как се грижим за Вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт (независимо откъде го посещавате) и ще Ви разкаже за Вашите права на поверителност и как законът Ви защитава.

1.Важна информация и кои сме ние

Цел на това съобщение за поверителност

Това съобщение за поверителност има за цел да Ви даде информация за това как Методия събира и обработва Вашите лични данни чрез използването на този уебсайт, включително всички данни, които може да предоставите чрез този уебсайт, когато се регистрирате за нашия бюлетин, поискате демонстрация или услуга или участвате в някоя от нашите кампании.

Този уебсайт не е предназначен за деца и ние не събираме съзнателно данни, свързани с деца.

Важно е да прочетете тази Политика за поверителност заедно с всяка друга декларация за поверителност или известие за обработка на лични данни, която може да предоставим в конкретни случаи, когато събираме или обработваме лични данни за Вас, така че да сте напълно наясно как и защо използваме Вашите данни. Тази Политика за поверителност допълва другите подобни известия или декларации за поверителност и не е предназначена да ги замени.

Администратор

Методия е администраторът на лични данни, отговорен за обработкана на Вашите лични данни (наричано Методия, „ние“, „нас“ или „наши“ в тази Политика за поверителност).

Методия Груп се състои от различни юридически лица, разположени в Европейското икономическо пространство (ЕИП). Тази Политика за поверителност се издава от Методия, така че когато споменаваме Методия, „ние“, „нас“ или „наш“ в това съобщение за поверителност, ние имаме предвид съответната компания в Методия Груп, отговорна за обработката на Вашите данни. Ще Ви уведомим кой субект ще бъде администратор на Вашите данни, когато закупите продукт или услуга от нас. „Методия“ АД, ЕИК 201164008 е администратор и отговорник за този уебсайт.

Имате право да подадете жалба по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският надзорен орган по въпросите на защитата на данните (https://www.cpdp.bg/). Ние обаче ще оценим възможността да се справим с Вашите притеснения, преди да се обърнете към Комисията, така че, моля, свържете се с нас преди това.

Промени в Политиката за поверителност и Ваше задължение да ни информирате за промените

Тази версия е последно актуализирана на 26 февруари 2019 г.

Важно е личните данни, които съхраняваме за Вас, да са точни и актуални. Моля, дръжте ни в течение, ако Вашите лични данни се променят по време на взаимоотношенията Ви с нас.

Връзки към трети страни

Този уебсайт може да включва връзки към уебсайтове на трети страни, plug-ins и приложения. Щракването върху тези връзки или активирането на тези връзки може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за Вас. Ние не контролираме тези уебсайтове на трети страни и не носим отговорност за техните декларации за поверителност. Когато напускате нашия уебсайт, препоръчваме Ви да прочетете съобщението за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

2.Данните, които събираме за Вас

Лични данни или лична информация означава всяка информация за физическо лице, от която това лице може да бъде идентифицирано. Не включва данни, при които самоличността е премахната (анонимни данни).

Може да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове лични данни за Вас, които сме групирали, както следва:

 • Данните за самоличност, включващи [собствено име, моминско име, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор, семейно положение, титла, дата на раждане и пол].
 • Данните за контакт, включващи [адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес и телефонни номера].
 • Техническите данни, включващи [адрес на интернет протокол (IP), Вашите данни за влизане, тип и версия на браузъра, настройка и местоположение на часовата зона, типове и версии на добавките на браузъра, операционна система и платформа и друга технология на устройствата, които използвате за достъп до това уебсайт].
 • Данните за профила, включващи [Вашето потребителско име и парола, покупки или поръчки, направени от Вас, Вашите интереси, предпочитания, обратна връзка и отговори на анкети].
 • Данните за използване, включващи [информация за това как използвате нашия уебсайт, продукти и услуги].
 • Данните за маркетинг и комуникации, включващи [Вашите предпочитания за получаване на маркетинг от нас и нашите трети страни и Вашите предпочитания за комуникация].

Ние също така събираме, използваме и споделяме обобщени данни, като например статистически или демографски данни, за всякакви цели. Обобщените данни могат да бъдат извлечени от Вашите лични данни, но не се считат за лични данни по закон, тъй като тези данни не разкриват пряко или косвено Вашата самоличност. Например, можем да обобщим Вашите данни за използване, за да изчислим процента на потребителите, които имат достъп до конкретна функция на уебсайта. Въпреки това, ако комбинираме или свържем Обобщени данни с Вашите лични данни, така че те да могат пряко или непряко да Ви идентифицират, ние третираме комбинираните данни като лични данни, които ще бъдат използвани в съответствие с това съобщение за поверителност.

Ние не събираме никакви специални категории лични данни за Вас.

Какъв тип информация се събира по време на процеса на набиране на персонал?

Личната информация, която можем да съберем по време на процеса на набиране на персонал, е ограничена само до информацията, която попълвате в автобиографията си. Като цяло може да включва Вашето име, информация за контакт като постоянен (домашен) адрес, телефонен номер и имейл адрес, Вашите степени и квалификации, всяка предишна работа и всяка социална медия, която искате да разкриете, като Вашия профил в LinkedIn.

По време на процеса на набиране няма да събираме чувствителна информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, медицински или криминални досиета или данни относно сексуалната ориентация, освен ако доброволно не ни предоставите такава информация или не дадете съгласие за обработването на такава информация.

3.Как се събират Вашите лични данни?

Използваме различни методи за събиране на данни от и за Вас, включително чрез:

 • Директни взаимодействия. Можете да ни предоставите данни за Вашата самоличност и данни за контакт, като попълните формуляри или като си кореспондирате с нас чрез формата на нашия уебсайт, телефон, имейл или по друг начин. Това включва лични данни, които предоставяте, когато:
 • кандидатствайте за нашите продукти или услуги;
 • създадете акаунт на нашия уебсайт;
 • се абонирате за нашите услуги или публикации;
 • поискате маркетинг да ви бъде изпратен;
 • участвате в конкурс, промоция или проучване; или
 • дадете отзиви.
 • Автоматизирани технологии или взаимодействия. Докато взаимодействате с нашия уебсайт, ние може автоматично да събираме технически данни за Вашето оборудване, действия при сърфиране и модели. Ние събираме тези лични данни чрез използване на бисквитки и други подобни технологии. Може също така да получим технически данни за Вас, ако посетите други уебсайтове, използващи нашите бисквитки. Моля, вижте нашата Политика за бисквитки по-долу за повече информация.
 • Трети страни или публично достъпни източници. Може да получим лични данни за Вас от различни трети страни и публични източници, както е посочено по-долу:

Технически данни от следните страни:

 • доставчици на анализи като Google, базирани извън ЕС;
 • рекламни мрежи като следните онлайн профили на компании (директории): Crunchbase, Capterra Business Software, IoT Global Network, Datafox, PitchBook, Glassdoor, Endole Suite, Eurojobs, Zoonimfo, GSMA Marketplace, базирани извън ЕС; и
 • доставчици на информация за търсене като Google, Bing или Yahoo, базирани извън ЕС.
 • Данни за самоличност и контакти от публично достъпни източници, като например Companies House и избирателния регистър, базирани в ЕС. 
4.Как използваме Вашите лични данни

Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато законът ни позволява. Най-често ще използваме Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • Когато трябва да изпълним договора, който предстои да сключим или сме сключили с Вас;
 • Когато е необходимо за защита на нашите легитимни интереси (или тези на трета страна) и Вашите интереси и основни права нямат предимство пред тези интереси;
 • Когато трябва да спазим законово или нормативно задължение.

Като цяло ние не разчитаме на съгласието като правно основание за обработване на Вашите лични данни, освен във връзка с изпращането на директни маркетингови съобщения до Вас чрез имейл или други средства. Имате право да оттеглите съгласието си за маркетинг по всяко време, като се свържете с нас.

Цели, за които ще използваме Вашите лични данни

По-долу сме изложили в табличен формат описание на всички начини, по които планираме да използваме Вашите лични данни и на кои правни основания разчитаме за това. Ние също така идентифицираме какви са нашите законни интереси, когато това е уместно.

Имайте предвид, че може да обработваме Вашите лични данни на повече от едно законово основание в зависимост от конкретната цел, за която използваме Вашите данни. Моля, свържете се с нас, ако имате нужда от подробности относно конкретното правно основание, на което разчитаме, за да обработваме Вашите лични данни, когато в таблицата по-долу е посочено повече от едно основание.

Изпълнение на договор с Вас

Цели/Дейност

Вид лични данни

Законно основание за обработка, включително основание за легитимен интерес

За да Ви регистрираме като нов клиент

а. Идентичност

b. Контакт

 

За да управляваме нашите отношения с Вас, което ще включва:

(a) Уведомяване за промени в нашите условия или Политика за поверителност

(b) Молим Ви да оставите отзив или да участвате в анкета

а. Идентичност

b. Контакт

c. Профил

d. Маркетинг и комуникации

(a) Изпълнение на договор с Вас

(b) Необходими за спазване на правно задължение

(c) Необходими за нашите легитимни интереси (за поддържане на нашите записи актуализирани и за проучване как клиентите използват нашите продукти/услуги)

За да Ви позволим да участвате в теглене на награди, състезание или попълване на анкета

а. Идентичност

b. Контакт

c. Профил

d. Маркетинг и комуникации

(a) Изпълнение на договор с Вас

(b) Необходими за нашите легитимни интереси (да проучим как клиентите използват нашите продукти/услуги, да ги развиваме и да развиваме нашия бизнес)

За администриране и защита на нашия бизнес и този уебсайт (включително отстраняване на неизправности, анализ на данни, тестване, поддръжка на системата, поддръжка, докладване и хостване на данни)

а. Идентичност

b. Контакт

c. Технически

(a) Необходими за нашите легитимни интереси (за управление на нашия бизнес, предоставяне на административни и ИТ услуги, мрежова сигурност, за предотвратяване на измами и в контекста на реорганизация на бизнеса или упражнение за преструктуриране на група)

(b) Необходими за спазване на правно задължение

За да Ви предоставим подходящо съдържание на уебсайта и реклами и да измерим или разберем ефективността на рекламата, която Ви предоставяме

а. Идентичност

b. Контакт

c. Профил

d. Използване

e. Маркетинг и комуникации

f. Технически

Необходими за нашите легитимни интереси (за да проучим как клиентите използват нашите продукти/услуги, да ги развием, да развием нашия бизнес и да информираме нашата маркетингова стратегия)

За да използваме анализ на данни, за да подобрим нашия уебсайт, продукти/услуги, маркетинг, взаимоотношения с клиенти и преживявания

a. Технически

b. Използване

Необходими за нашите легитимни интереси (да определим типове клиенти за нашите продукти и услуги, да поддържаме нашия уебсайт актуализиран и уместен, да развиваме нашия бизнес и да информираме нашата маркетингова стратегия)

Да Ви правим предложения и препоръки относно стоки или услуги, които могат да представляват интерес за Вас

а. Идентичност

b. Контакт

c. Технически

d. Изпълзване

e. Профил

Необходими за нашите законни интереси (за развитие на нашите продукти/услуги и разрастване на нашия бизнес)

 

Маркетинг

Ние се стремим да Ви предоставим избор по отношение на определени видове използване на лични данни, особено относно маркетинга и рекламата.

Промоционални предложения от нас

Можем да използваме Вашите данни за самоличност, контакт, технически данни, данни за използване и профил, за да формираме представа за това, което според нас може да искате или имате нужда, или какво може да представлява интерес за Вас. Това е начинът, по който ние решаваме кои продукти, услуги и оферти могат да бъдат подходящи за Вас (наричаме това маркетинг).

Ще получавате маркетингови съобщения от нас, ако сте поискали информация от нас или сте закупили продукти или услуги от нас и във всеки случай не сте отказали да получавате този маркетинг.

Маркетинг на трети страни

Ще получим изричното Ви съгласие за включване, преди да споделим Вашите лични данни, с която и да е компания извън групата компании Методия за маркетингови цели.

Отказване

Можете да поискате от нас или трети страни да спрем да Ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време, като следвате връзките за отказ на всяко изпратено до Вас маркетингово съобщение или като се свържете с нас по всяко време.

Когато се откажете от получаването на тези маркетингови съобщения, това няма да се отнася за личните данни, предоставени ни в резултат на покупка на продукт/услуга, опит с продукт/услуга или други транзакции.

Бисквитки

Можете да настроите браузъра си да отказва всички или някои бисквитки на браузъра или да Ви предупреждава, когато уебсайтовете задават или имат достъп до бисквитки. Ако деактивирате или откажете бисквитките, имайте предвид, че някои части от този уебсайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно. За повече информация относно бисквитките, които използваме, вижте по-долу.

Смяна на предназначението

Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако основателно преценим, че трябва да ги използваме по друга причина и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако желаете да получите обяснение как обработката за новата цел е съвместима с първоначалната цел, моля свържете се с нас.

Ако трябва да използваме Вашите лични данни за несвързана цел, ще Ви уведомим и ще Ви обясним правното основание, което ни позволява да го направим.

Моля, имайте предвид, че можем да обработваме Вашите лични данни без Ваше знание или съгласие, в съответствие с горните правила, когато това се изисква или е разрешено от закона.

5.Разкриване на Вашите лични данни

Може да се наложи да споделим Вашите лични данни със страните, посочени по-долу, за целите, посочени в таблицата в параграф 4 по-горе.

 • Вътрешни трети страни, както е посочено в Методия Груп.
 • Външни трети страни, както е посочено в нашите CRM инструменти и доставчици на услуги. Ние използваме MailChimp като наша маркетингова платформа и част от предоставената от Вас информация ще бъде прехвърлена на MailChimp за обработка в съответствие с тяхната политика за поверителност и условия. За повече информация как те събират и използват информация от наше име, моля, вижте техните политики за поверителност: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Трети страни, на които можем да изберем да продадем, прехвърлим или слеем части от нашия бизнес или нашите активи. Като алтернатива може да се опитаме да придобием други бизнеси или да се слеем с тях. Ако се случи промяна в нашия бизнес, тогава новите собственици могат да използват Вашите лични данни по същия начин, както е посочено в това съобщение за поверителност.

Изискваме от всички трети страни да спазват сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Ние не позволяваме на нашите доставчици на услуги трети страни да използват Вашите лични данни за свои собствени цели и им позволяваме да обработват Вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите инструкции.

6.Международни трансфери

Ние споделяме Вашите лични данни в Методия Груп. Това може да включва прехвърляне на Вашите данни извън ЕИП.

Някои от нашите външни трети страни са базирани извън ЕИП, така че тяхната обработка на Вашите лични данни ще включва прехвърляне на данни извън ЕИП.

Всеки път, когато прехвърляме Вашите лични данни извън ЕИП, ние гарантираме, че им се предоставя подобна степен на защита, като гарантираме, че е приложена поне една от следните предпазни мерки:

 • Ще прехвърлим Вашите лични данни само в държави, за които Европейската комисия счита, че предоставят адекватно ниво на защита на личните данни. За повече подробности вижте Европейска комисия: Адекватност на защитата на личните данни в страни извън ЕС,
 • Когато използваме определени доставчици на услуги, може да използваме конкретни договори, одобрени от Европейската комисия, които предоставят на личните данни същата защита, каквато има в Европа. За повече подробности вижте Европейска комисия: Примерни договори за прехвърляне на лични данни към трети държави,
 • Когато използваме доставчици, базирани в САЩ, можем да им прехвърлим данни, ако те са част от Privacy Shield, който изисква от тях да предоставят подобна защита на личните данни, споделени между Европа и САЩ. За повече подробности вижте Европейска комисия: EU-US Privacy Shield.

Моля, свържете се с нас, ако искате допълнителна информация относно конкретния механизъм, използван от нас, когато прехвърляме Вашите лични данни извън ЕИП.

7.Сигурност на данните

Въведохме подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайна загуба, използване или достъп по неоторизиран начин, промяна или разкриване на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители, агенти, изпълнители и други трети страни, които имат бизнес нужда да знаят. Те ще обработват Вашите лични данни само по наши инструкции и подлежат на задължение за поверителност.

Ние въведохме процедури за справяне с всяко съмнение за нарушение на личните данни и ще уведомим Вас и всеки приложим регулатор за нарушение, когато сме задължени по закон да го направим.

8.Запазване на данни

Колко време ще използвате личните ми данни?

Ние ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяване на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период на съхранение на личните данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от увреждане от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

Законът определя сроковете, за които ние трябва да съхраняваме основна информация в зависимост от вида отношение и ние съобразяваме това изискване във всеки конкретен случай.

При някои обстоятелства можете да поискате от нас да изтрием Вашите данни: вижте Искане за изтриване по-долу за допълнителна информация.

При някои обстоятелства може да анонимизираме Вашите лични данни (така че повече да не могат да бъдат свързани с Вас) за изследователски или статистически цели, в който случай можем да използваме тази информация за неопределено време без допълнително известие до Вас.

9.Вашите законни права

При определени обстоятелства имате права съгласно законите за защита на данните във връзка с Вашите лични данни. Вие имате право да:

 • поискате достъп до Вашите лични данни,
 • поискате коригиране на Вашите лични данни,
 • поискате изтриване на Вашите лични данни,
 • възразите срещу обработката на Вашите лични данни,
 • поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни,
 • оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни.

Ако желаете да упражните някое от правата, посочени по-горе, моля свържете се с нас.

От какво може да имаме нужда

Може да се наложи да поискаме конкретна информация от Вас, за да ни помогнете да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме правото Ви на достъп до личните Ви данни (или да упражните някое от другите си права). Това е мярка за сигурност, за да се гарантира, че личните данни не се разкриват на лица, които нямат право да ги получат. Може също да се свържем с Вас, за да Ви помолим за допълнителна информация във връзка с Вашето искане, за да ускорим нашия отговор.

Срок за отговор

Опитваме се да отговорим на всички искания в рамките на установените законови срокове. Понякога може да ни отнеме повече време, особено в случаите, в които Вашата заявка е особено сложна или сте направили няколко заявки. В такива ситуации ще Ви уведомим и ще ви държим в течение. 

Политика за бисквитки

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са текстови файлове, съдържащи малки количества информация, които се изтеглят на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате сайт и позволяват на сайта да разпознае Вашето устройство.

Защо използваме бисквитки?

Бисквитките изпълняват много различни функции, като например Ви позволяват да навигирате ефективно между страниците, запомняне на Вашите предпочитания и като цяло подобряване на потребителското изживяване. Те също могат да помогнат да се гарантира, че рекламите, които виждате онлайн, са по-подходящи за Вас и Вашите интереси.

Използваме ли бисквитки за маркетинг и анализ?

Може да използваме информация, събрана от нашите бисквитки, за да идентифицираме поведението на потребителите и да предоставяме съдържание и оферти въз основа на Вашия профил, както и за другите цели, описани по-долу, до степента, допустима от закона в определени юрисдикции.

Някои от бисквитките, които използваме, не събират информация, която идентифицира посетителя. Например:

 • Бисквитки за ефективност (вижте по-долу),
 • Насочване на бисквитки (вижте по-долу), когато не сте регистриран потребител.

В други случаи можем да свържем информация за бисквитки (включително информация от бисквитки, поставени чрез нашите реклами на сайтове на трети страни) с физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Например:

 • В случай че Ви изпратим целеви имейл, който включва уеб маяци, бисквитки или подобни технологии, ние ще знаем дали отваряте, четете или изтривате съобщението,
 • Ако щракнете върху връзка в маркетингов имейл, който получавате от Методия, ние също ще използваме бисквитка, за да регистрираме какви страници разглеждате и какво съдържание изтегляте от нашия уебсайт,
 • Комбиниране и анализиране на лични данни – Както е описано по-горе, ние може да комбинираме данни от публично достъпни източници и от нашата различна електронна поща, уебсайт и други взаимодействия с Вас, за да оценим по-добре опита и предпочитанията Ви.

Бисквитки от компании на трети страни

Някои бисквитки, които използваме, са от компании на трети страни, като Google Analytics и Hubspot, които ни предоставят уеб анализи и информация за нашите сайтове. Тези компании използват програмен код, за да събират информация за Вашето взаимодействие с нашите сайтове, като например страниците, които посещавате, връзките, върху които щраквате, и колко време сте на нашите сайтове. Този код е активен само докато сте на сайта на Методия. За повече информация относно това как тези компании събират и използват информация от наше име, моля, вижте техните политики за поверителност: Google в Google Privacy & Terms, Hubspot в Hubspot Privacy Policy

Ами ако не искам бисквитки?

Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате, че можем да поставяме бисквитки на Вашето устройство. Ако искате да премахнете съществуващите бисквитки от Вашето устройство, можете да направите това, като използвате опциите на браузъра си. Ако искате да блокирате бъдещите бисквитки, които се поставят на Вашето устройство, можете да промените настройките на браузъра си, за да направите това. В момента инициативите „Не проследявай“ не се разпознават от нашия сайт.

Моля, имайте предвид, че изтриването и блокирането на бисквитки ще окаже влияние върху Вашето потребителско изживяване, тъй като е възможно части от сайта вече да не работят. Освен ако не сте коригирали настройките на браузъра си да блокира бисквитките, нашата система ще издава бисквитки веднага щом посетите нашия сайт или щракнете върху връзка в целеви имейл, който сме ви изпратили, дори ако преди това сте изтрили нашите бисквитки.

Видове бисквитки и кои от тях използва нашият сайт?

Списък на всички бисквитки, използвани на сайта на Методия, е изложен по-долу по категории. В тези четири категории бисквитките се класифицират като сесийни или постоянни бисквитки.

„Сесийните“ бисквитки са временни и след като затворите прозореца на браузъра, те се изтриват от Вашето устройство.

„Постоянните“ бисквитки остават на Вашето устройство за по-дълъг период от време и се използват от уебсайта, за да разпознае Вашето устройство, когато се върнете.

Методия използва както сесийни, така и постоянни бисквитки.

Категории

Примери

Бисквитки за ефективност – Тези бисквитки събират информация за Вашето посещение и използване на този уебсайт, например кои страници посещавате най-често и дали получавате съобщения за грешка от уеб страници. Тези бисквитки не събират информация, която идентифицира посетителя. Цялата информация, която събират тези бисквитки, е анонимна и се използва само за подобряване на работата на този уебсайт.

Ние категоризираме следното като бисквитки за ефективност:

· Referrer URL (вътрешна страница) – използва се за съхраняване на URL адреса на предишната посетена страница. Позволява ни да проследяваме как посетителите навигират в нашия сайт,

· URL адрес за препращане (външна страница, включително, ако щракнете върху връзки на страниците на социалните медии на Методия) – използва се за съхраняване на URL адреса, който препраща посетител към нашия сайт, за да можем да разберем кои URL адреси препращат посетители към нашия сайт,

· URL история – използва се за съхраняване на страниците, посетени от потребител,

· Бисквитки за управление на сесии – тези бисквитки ни позволяват да следим действията на потребител на нашите сайтове по време на сесия на браузъра. Сесията на браузъра започва, когато потребителят отвори прозореца на браузъра, посети нашите сайтове и завършва, когато напусне нашите сайтове и затвори прозореца на браузъра си. Нашите бисквитки за управление на сесии се създават временно. След като затворите браузъра си, нашите бисквитки за управление на сесии се изтриват.

Бисквитки за насочване – Тези бисквитки се използват за (1) предоставяне на реклами, които са по-подходящи за Вас и Вашите интереси; (2) ограничаване на броя пъти, когато виждате реклама; (3) помагат за измерване на ефективността на рекламната кампания; и (4) разбират поведението на хората, след като видят реклама. Обикновено се поставят от името на рекламни мрежи с разрешението на оператора на сайта. Те запомнят, че сте посетили сайт и доста често ще бъдат свързани с функционалността на сайта, предоставена от другата организация.

Методия не използва реклами от трети страни на нашия сайт, така че ние не използваме тези целеви бисквитки за реклама, но ги използваме за събиране на анализи и информация за сайта.

Ние категоризираме следното като целеви бисквитки:

· Събиране на аналитични и разузнавателни бисквитки,

· Бисквитки на трети страни. Бисквитките за насочване могат да се използват и на уебсайтове на трети страни и трети страни могат да ги използват на нашите уебсайтове, както следва:

– Сайтове за социални медии – Сайтове за социални медии на трети страни може да регистрират информация за Вас. Това може да включва дейности, като например когато щракнете върху бутон „Добавяне на това“ или „Харесва ми“ за сайт на социални медии, докато сте на нашия сайт. Ние не контролираме такива сайтове или техните дейности. Може да успеете да намерите информация за сайтове на социални медии в самите сайтове. Препоръчваме Ви да прочетете условията за ползване и политиката за поверителност на такива сайтове, преди да ги използвате,

– Реклами на Методия на сайтове, различни от тези на Методия – бисквитките могат да бъдат поставени на сайтове, различни от този на Методия, така че когато щракнете върху нашата реклама, разположена на тези сайтове, Методия получава тази информация, за да ни позволи да измерим ефективността на нашата реклама

 

Ако имате въпроси сега или по време на посещението си, моля, изпратете заявката си чрез нашата Форма за контакт.