M-CODELAB 

19-20 ноември 2022

Умни технологии за почистване и опазване на морската екосистема