Успешно завърши JAVA Training Academy 2023

Горди сме да съобщим за успешното завършване на нашата Java Training Academy!

 

Създадохме академията с цел да дадем възможност на талантливи млади хора да усъвършенстват знанията си и да развиват както личностните си умения, така и професионалните. Още от първия ден те започнаха да се запознават обстойно със света на Java и се сблъскаха с интересни предизвикателства и практически проекти.

Участниците не само усвоиха техническите аспекти на програмирането, но също така развиха критичното си мислене, уменията си за ефективното справяне и разрешаване на проблеми, комуникационните си умения и не на последно място – екипната работа. Наш стремеж бе да създадем среда, в която младите таланти да приложат и да натрупат знания и в същото време да подхраним интереса им към програмирането и разработването на иновативни решения. Учебната програма успешно съчета теоретични знания и практически задачи, а участниците развиха нови умения, които отговарят на реалните нужди на бизнеса.

Ключова роля за успеха на участниците ни бе отдадеността във всеки един етап  от страна на менторите от екипа на Методия, които споделяха от опита си и отговаряха на всеки възникнал въпрос. 

Академията завърши с практически изпит и събеседване като на участниците показали най-високи резултати  бе предложена стажантска позиция в Методия.

Положили стабилна основа от знания и практически опит, ние вярваме, че завършилите академията притежават качествата и уменията, необходими, за да продължат да се развиват в кариерата си.  

Целият ни екип поздравява завършилите Java Training Academy за постиженията и сме изключително горди и щастливи, че сме част от техния път!

Methodia Java Students