ПРАВИЛА

ОБЩИ ПРАВИЛА

В M-CODELAB могат да участват студенти от ТУ Варна, както и от всички други университети в страната и ученици от 11 и 12 клас.

Участник е всеки регистрирал се в системата, потвърдил регистрацията си през имейл и станал член в отбор. Броят на участниците в един отбор е минимум 3-ма. Организаторите запазват правото да координират максималния брой участници при финализиране на списъка с отбори.

Може да се регистрирате самостоятелно, без да имате предварително избран екип, а организаторите ще се свържат с вас между 14 и 17 ноември 2022 г. с допълнителни разяснения относно екипа, в който ще участвате.

Регистрирането на отборите и участници се извършва до 15:00 ч. на 11 ноември 2022 г.

ОБЩИ НАСОКИ

Темата на проекта е свързана с локацията и средата на град Варна/област Варна: 

“Умни технологии за почистване и опазване на морската екосистема”

Участниците в хакатона трябва да разработят софтуерно решение (приложение), чиито цели могат да са с различен фокус:

1. Да информира за сегашно състояние по отношение на разглеждания проблем.

2. Да информира относно превантивни мерки за намиране на решение на даден проблем.

3. Да валидира налична информация и параметри.

4. Да извежда прогнозни резултати на база налична информация; 

5. Да проследява и събира данни;

6. Други   

Важно при разработването на приложението да има яснота относно практическата насоченост и каква е групата от потребители на готовото решение (напр: туристи, институции, местно население, плавателни съдове и т.н.).

За по-голяма цялостност на решението е добре да има back end и front end част, като зависи от стратегията на всеки от екипите – фокус, креативност, импакт и т.н. По начина на разработване и в зависимост на избраните технологии може да се изберат различни възможности за интерактивност, анимираност и възприемчивост от крайните потребители. Затова целите, таргет групата и стратегията трябва да са с обща посока.

Пример за технологично решение с информационен цел може да е информационен киоск.* В различните варианти такъв проект може да е:

 • неинтерактивен – най-простият вид, който само извежда информация, която се сменя ръчно или по зададени критерии.
 • интерактивен – предоставя възможност за вход от потребителя и той може да избира, филтрира, търси и т.н.
 • за самообслужване – вид интерактивен киоск, който предоставя възможност за закупуване на продукт или услуга. Например – паркинг с налични станции за зареждане на електромобили и други.
 • пътеводител – вид интерактивен киоск, който предоставя информация за маршрути – напр. маршрут чрез велосипед, карта на велоалеи и други.

Разбира се, може да има комбинация от тези видове.

Към посочената информация трябва да се помисли и за нужда от специфики на хардуерна част, която е необходима за пълната реализация като напр. екран, говорители/тонколони, камера и други.

*Забележка: Това са примерни насоки, а не изисквания към вашите проекти. Дайте воля на въображението и креативността и вярваме, че ще надскочите и вашите собствени очаквания.

 • Инсталиране на необходимите редактори, библиотеки, среди и др. технологии и инструменти за разработка може всеки от участниците да направи преди събитието.
 • Препоръчително е предварително създаване на Github repository от всеки екип, където ще бъдат качени проектите.
 • Технологиите и езиците са по избор на участниците.
 • В случай, че някой от екипите не разполага със собствен лаптоп, той може да му бъде осигурен от университета, след като сте информирали организаторите най-късно до 15 ноември 2022 г. 
 • Ако участниците искат да включат в разработката на проектите си и хардуерни устройства, то те трябва да си ги набавят преди началото на хакатона.
 • Работата по проектите стартира с началото на хакатона (19 ноември 2022 г.).
 • Не се допуска участие с напълно или частично готови приложения, които са разработени преди хакатона.
 • Приложенията, които не са завършени и нямат работеща функционалност, също се представят на финалния ден и се оценява потенциала им и проблема, който решават.
 • Проектите на отборите е задължително да бъдат представени под формата на презентация в рамките на 10-15 минути.
 • Кодът на проектите е интелектуална собственост на участниците.
 • При нанасяне на материални щети от страна на участниците, те носят отговорност и са длъжни да ги възстановят.
 • Не се допуска внасянето на алкохол на територията на ТУ Варна и събитието.
 • При проява на тормоз или насилие незабавно се обърнете към организаторите на събитието.
 • Ако журито прецени, че проектът не е авторски.

 • При непристойно поведение – след употреба на алкохол, проява на агресия и всякакви действия които могат да попречат на провеждането на състезанието или да навредят на околните.

 • Ако проектът не спада към горепосочените категории или е разработен продукт със зловреден характер, нецензурно или неморално съдържание.